8 เทคนิคจัดอีเว้นท์ให้ปัง

8 เทคนิคจัดอีเว้นท์ให้ปัง 8 เทคนิคจัดอีเว้นท์ให้ปัง การจัดกิจกรรมทางการตลาด หรือการจัดอีเว้นท์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า และถือเป็นสื่อกลางในการสร้างความสนใจ โอกาสในการเห็น และการผูกความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย กิ Continue Reading